AIDF中国现代交谊舞协会公告

327

AIDF中国现代交谊舞协会公告

                     (字第2015---03号)

   热烈祝贺北京刘兆宝先生加入AIDF中国现代交谊舞协会!担任中国现代交谊舞协会副秘书长。

  刘兆宝先生,南京人,现任黄山徽州文化旅游集团直营管理中心总经理。刘兆宝先生在了解了中国现代交谊舞概况后,非常赞成并积极支持中国现代交谊舞新生事物事业的发展,愿意为中国现代交谊舞事业的发展提供黄山徽州文化旅游集团这个更好的平台。

   为了和社会各界合作,更好地发展中国现代交谊舞创新事业,经过中国现代交谊舞协会领导小组研究,决定任命刘兆宝先生担任中国现代交谊舞协会副秘书长。

                            AIDF中国现代交谊舞协会


                               2015年5月30日

(此公告上报AIDF亚洲国际舞蹈联合会存档)